Willkommen
blockHeaderEditIcon

Willkommen! Witamy! Witajśo! 

Reihe1
blockHeaderEditIcon
Reihe 2
blockHeaderEditIcon
Reihe3
blockHeaderEditIcon
Reihe4
blockHeaderEditIcon
neuigkeiten_uber
blockHeaderEditIcon

 

  Neuigkeiten / Aktualności

menu_neuigkeiten
blockHeaderEditIcon

Der Austausch war eingebettet in die turnusmäßige #Europaministerkonferenz, welche derzeit von Nordrhein-Westfalen (land.nrw) geleitet wird. 
Inhaltlich ging es um eine Vernetzung über die innerdeutschen Landesgrenzen hinweg sowie um einen Austausch über die neue INTERREG-Förderperiode. Des Weiteren gab es einen gemeinsamen öffentlichkeitswirksamen Wahlaufruf aller Beteiligten für die am 26.05. anstehende #EUROPAWAHL2019
In diesem Zusammenhang gilt unser besonderer Dank, Herrn Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, dem Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass der Austausch unserer Regionen erstmals unter dem Dach der Europaministerkonferenz stattfand.

W dniu 27.03.2019 wzięliśmy udział w spotkaniu sieci partnerskiej euroregionów i aktywnych transgranicznie partnerów w paku Signal Iduna w Dortmundzie. Spotkanie odbyło się w ramach organizowanej regularnie Europejskiej Konferencji Ministrów, która tym razem miała miejsce w Nadrenii Północnej Westfalii. Tematem posiedzenia było utworzenie sieci współpracy ponad wewnętrznymi granicami krajów związkowych oraz dyskusja na temat nowego okresu wsparcia programu INTERREG. Ponadto wszyscy uczestnicy wezwali wspólnie do udziału w wyborach europejskich, które odbędą się 26 maja. Nasze szczególne podziękowanie kierujemy na ręce pana dr Stephana Holthoff-Pförtner, Ministra Spraw Federalnych, Europejskich i Kontaktów Międzynarodowych Nadrenii Północnej Westfalii. Dzięki jego inicjatywie po raz pierwszy miała miejsce wymiana doświadczeń naszych regionów w ramach Europejskiej Konferencji Ministrów.

  

Footer-Menu
blockHeaderEditIcon
Username:
User Login
Your Email
*