Willkommen
blockHeaderEditIcon

Willkommen! Witamy! Witajśo! 

Reihe1
blockHeaderEditIcon
Reihe 2
blockHeaderEditIcon
Reihe3
blockHeaderEditIcon
Reihe4
blockHeaderEditIcon
neuigkeiten_uber
blockHeaderEditIcon

 

  Neuigkeiten / Aktualności

menu_neuigkeiten
blockHeaderEditIcon

Am 12.07.2019 fand die Vorstandssitzung unseres Dachverbands, der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) / Association of European Border Regions - AEBR / AGEG / ARFE, im polnischen Szczecin statt. 
Inhaltlich standen v.a. die Perspektiven der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nach 2020 im Fokus. 
In diesem Zusammenhang wurden gleichsam die Auswirkungen der neuen Zusammensetzung des EU-Parlaments, die anstehenden Veränderungen in der EU-Kommission aber auch aktuelle Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten diskutiert, da all diese Prozesse natürlich einen großen Einfluss auf die Tätigkeit der Euroregionen und Grenzregionen haben. 
Vertreten wurde unsere Euroregion vom polnischen Euroregionspräsidenten Czesław Fiedorowicz sowie vom Leiter der deutschen Geschäftsstelle Carsten Jacob. 
Ein großer Dank gilt den Gastgebern - unseren Partnern von der Euroregion Pomerania - für die gute Organisation der Veranstaltung.

Dnia 12.07.2019 miało miejsce posiedzenie Zarządu naszej organizacji parasolowej, Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), w Polsce, w Szczecinie (Moje Miasto Szczecin).
W centrum zainteresowania znalazły się m.in. perspektywy dla współpracy transgranicznej po 2020 r.
W nawiązaniu do powyższego, dyskutowano o następstwach nowego składu Parlamentu Europejskiego, oczekiwanych zmianach w Komisji Europejskiej, ale i na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich UE. Wszystkie wspomniane wyżej zagadnienia mają oczywiście ogromny wpływ na działalność Euroregionów.
Nasz Euroregion był reprezentowany przez Czesława Fiedorowicza, Prezesa Konwentu Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"oraz dyrektora niemieckiego biura Carstena Jacob. Gospodarzowi wydarzenia -naszemu partnerowi z Euroregionu Pomerania- należą się wielkie podziękowania za świetną organizację.

  

 

 

Footer-Menu
blockHeaderEditIcon
Username:
User Login
Your Email
*