Willkommen
blockHeaderEditIcon

Willkommen! Witamy! Witajśo! 

Reihe1
blockHeaderEditIcon
Reihe 2
blockHeaderEditIcon
Reihe3
blockHeaderEditIcon
Reihe4
blockHeaderEditIcon
neuigkeiten_uber
blockHeaderEditIcon

 

  Neuigkeiten / Aktualności

menu_neuigkeiten
blockHeaderEditIcon

In der vergangenen Woche gab es zwei sehr interessante Veranstaltungen in Berlin, die sich jeweils mit der Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befassten.
So kamen am Donnerstag, 12.09. Vertreter aus vielen Grenzregionen und INTERREG-Programmen auf Einladung unseres Dachverbands, der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (Association of European Border Regions - AEBR / AGEG / ARFE), zu einem Workshop zusammen, um mit den Mitarbeitern der EU-Kommission (Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung) über deren Vorschläge zur neuen EU-Förderperiode zu diskutieren.
Am Freitag, 13.09. fand zudem im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat erstmalig das Forum „Grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit: Ihr Potenzial für gleichwertige Lebensverhältnisse“ statt.
Selbstverständlich waren unsere Partner aus der Euroregion Pomerania, der Euroregion Pro Europa Viadrina - Mittlere Oder e.V., der Euroregion Neisse e.V. und auch wir vor Ort, um diese wichtige Debatte aktiv zu begleiten.
Ein ganz herzlicher Dank gilt den o.g. Organisatoren!

W minionym tygodniu miały miejsce dwa ciekawe wydarzenia w Berlinie, które były związane z przyszłością transgranicznej współpracy.
W czwartek, 12.09, na zaproszenie naszej organizacji parasolowej, Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), spotkali się na warsztatach przedstawiciele z wielu regionów przygranicznych i programów INTERREG, aby dyskutować z pracownikami Komisji Europejskiej/ Generalną Dyrektor Polityki Regionalnej i Miejskiej o ich propozycjach dotyczących nowego okresu wsparcia.
W piątek, 13.09, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ds. budowania i ojczyzny odbyło się po raz pierwszy forum pod hasłem „Transgraniczna współpraca regionalna: Państwa potencjał dla jednakowych warunków życiowych”. Naturalnie nasi partnerzy z Euroregionu Pomerania, Euroregionu Pro Europa Viadrina i Euroregionu Nysa również wzięli udział w tym wydarzeniu, aby włączyć się do tej ważnej debaty.
Serdeczne podziękowania należą się Organizatorom!

    

Footer-Menu
blockHeaderEditIcon
Username:
User Login
Your Email
*