Willkommen
blockHeaderEditIcon

Willkommen! Witamy! Witajśo! 

Reihe1
blockHeaderEditIcon
Reihe 2
blockHeaderEditIcon
Reihe3
blockHeaderEditIcon
Reihe4
blockHeaderEditIcon
neuigkeiten_uber
blockHeaderEditIcon

 

  Neuigkeiten / Aktualności

menu_neuigkeiten
blockHeaderEditIcon

Am 12.04. fand im Cottbuser Stadthaus der Kick-Off-Workshop für die Aktualisierung des Entwicklungs- und Handlungskonzepts unserer Euroregion Spree-Neiße-Bober / Sprewa-Nysa-Bobr statt. 
Die insgesamt 40 Teilnehmer sammelten erste Projektideen und Schwerpunkte für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Förderzeitraum 2021-2027 und darüber hinaus. 
Unter dem Titel #Vision2030 werden in den kommenden Monaten die Ergebnisse der euroregionalen Akteure gebündelt, um möglichst bald über einen guten Leitfaden für die mittel- und langfristige Kooperation in unserer gemeinsamen Region zu verfügen.

Die Überarbeitung des o.g. Konzepts erfolgt im Rahmen des Kleinprojektefonds, welcher über das Kooperationsprogramm Interreg V A Brandenburg-Polen 2014 - 2020 kofinanziert wird.

12.04 w Stadthaus w Cottbus miały miejsce warsztaty inauguracyjne poświęcone aktualizacji "Planu działania i rozwoju Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr - wizja Euroregionu w 2030 r.". 
Czterdziestu uczestników zebrało pierwsze pomysły projektowe i ustaliło priorytety transgranicznej współpracy w okresie wsparcia 2021-2027 oraz w dalszych latach. 
W kolejnych miesiącach pod tytułem #wizja2030 / #Vision2030 będą ukazywać się informacje dotyczące postępów wszystkich działających w projekcie, tak abyśmy już wkrótce dysponowali konkretnymi wytycznymi współpracy krótko- i długofalowej w naszym wspólnym regionie.

Aktualizacja wspomnianej koncepcji projektowej nastąpiła w ramach Funduszu Małych Projektów w obrębie programu INTERREG V A Polska- Brandenburgia 2014-2020.

    

Footer-Menu
blockHeaderEditIcon
Username:
User Login
Your Email
*