Willkommen
blockHeaderEditIcon

Willkommen! Witamy! Witajśo! 

Reihe1
blockHeaderEditIcon
Reihe 2
blockHeaderEditIcon
Reihe3
blockHeaderEditIcon
Reihe4
blockHeaderEditIcon
Datenbank
blockHeaderEditIcon
Datenbank / baza danych
menu_datenbank
blockHeaderEditIcon

 

Nazwa organizacji:
Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego

Adres organizacji (ulica, numer):
ul. Kilińskiego 11

Kod pocztowy:
68-343

Miejscowość:
Brody

Gdzie ma siedzibę Państwa organizacja?

• Polska
Powiat Żarski

Numer telefonu:
+48-683712509

Adres email:
batorybrody@op.pl

Jakiego rodzaju jest Państwa organizacja? 
instytucje podległe jednostkom samorządu terytorialnego (szkoły, domy kultury itp.)

W jakich obszarach tematycznych aktywna jest Państwa organizacja?
oświata i kształcenie

Footer-Menu
blockHeaderEditIcon
Username:
User Login
Your Email
*